Systémy pro odbavení cestujících

Technické řešení pokladních systémů

Naše pokladní systémy jsou určeny především pro výdej jízdních dokladů na železnici, mohou však být použity i pro autobusovou či příměstskou dopravu.

Systémy obecně pracují na principu výpočtu algoritmizované úlohy dopravního spojení a tarifních závislostí v reálném čase. To znamená, že pokladny mají jednotné datové moduly nezávislé na místě nasazení.

Například v železniční dopravě je možný výdej jízdenky libovolného typu s libovolným směrováním dle platného přepravního řádu a to na všech vnitrostátních železničních tratích ČD i soukromých přepravců.

Samozřejmostí je možnost rozúčtování tržeb za prodané jízdenky dle projetých úseků jednotlivých přepravců.

O všech vydaných jízdenkách jsou prováděny záznamy pro účetní evidenci a pro statistické vyhodnocování, které se ve stanovených intervalech přenášejí offline či online přes příslušné rozhraní (dle typu zařízení) řídícího a komunikačního systému ORG.system (který i provádí případné konverze dat dle požadavků a potřeb dopravce) do centrálního systému provozovatele nebo dopravce.

Například pro ČD jsou výstupy plně kompatibilní se stacionárními pokladnami UNIPOK, což umožňuje plnou integraci do systému ČD PARIS.

Upgrade programu

Aktualizace nových verzí programu i dat probíhá velmi rychle a plně automaticky, přechod na novou verzi dat může být časově naprogramován, např. platnost nového ceníku od určitého data.

Ochrana systému

Ochrana systému proti zneužití a ztrátě dat je založena na následujících principech:

  • každá podstatná operace zařízení je vždy zaznamenána,
  • vybrané funkce jsou chráněny přístupovými hesly,
  • data jsou v pokladně uložena vícenásobně a nejsou ohrožena ani ztrátou napájení,
  • exportovaná data jsou zašifrovaná.

Přenositelnost na různé HW prostředky

Realizované pokladní systémy nejsou přísně vázány na použitý hardware, systém je možno implementovat na HW platformy s operačním systémem umožňujícím použití jazyka C nebo C#.

Funkční vlastnosti zařízení lze dle přání zákazníka pružně přizpůsobovat novým provozním požadavkům.

Záruční a pozáruční servis

ODP software spol. s r.o. zajišťuje na všech zařízeních záruční servis, systémový pozáruční servis a nabízí také kompletní pozáruční servis.