Reference

ČESKÉ DRÁHY, A.S.

Kategorie:

Pokladní systémy pro odbavení cestujících

Dodané služby:

Přenosné osobní pokladny POP IT-9000, validátory, vývojové práce pro projekt In karta ČD a MAP, centrální management aplikací služebních mobilních telefonů obsluhy vlaku, aplikace MAP Phone.

Termín realizace:

Od roku 2006

ČD - INFORMAČNÍ SYSTÉMY, A.S.

Kategorie:

Pokladní systémy pro odbavení cestujících

Dodané služby:

Pokladní systémy, systémy pro sběr dat, podpora systémů POP, In Karta, MAP Karta, MDM a další aplikace pro mobilní telefony.

Termín realizace:

Od roku 2015

GW TRAIN REGIO A.S.

Kategorie:

Pokladní systémy pro odbavení cestujících

Dodané služby:

Komplexní odbavovací systém (přenosné osobní pokladny POP IT-9000, malé osobní pokladny MOP a automaty); zpracování dat, návrh a realizace systému s čipovými kartami, akceptace Plzeňské karty.

Termín realizace:

Od roku 2001