Evidence a výběr poplatků z pobytu pro obce

SněžníkPass je projekt obcí v turistickém regionu Králického Sněžníku. Slouží pro snazší správu poplatků za ubytované osoby a zároveň také jako motivace, aby si i sami hosté přáli řádnou registraci svého pobytu, a tím i odvod příslušných poplatků obci.

Ubytovaný po registraci a schválení pobytu dostane na svůj email slevovou kartu „SněžníkPass“, která ho opravňuje k využívání mnoha slev v dané oblasti. Kartu lze kromě klasického PDF souboru uložit i do Google Pay a Apple Pay.

Řešení sestává ze tří částí:

  • Webové rozhraní pro správu pobytů a ubytovatelů
  • Mobilní aplikace pro kontrolu slevových karet
  • Desktopová aplikace pro kontrolu slevových karet

Aplikace pro čtení slevových karet

Obě aplikace – mobilní i desktopová – slouží pro jednoduché načítání slevových karet pomocí QR kódu nebo manuálním zadáním číselného kódu. V případě platné karty zobrazí dotaz na uplatnění slevy. Záznamy o kontrolách jsou odesílány na server, je tedy možné následně zkontrolovat uplatňování slev ve webové aplikaci.

Mobilní aplikace SněžníkPass:
Desktopová aplikace SněžníkPass:
Desktopová aplikace Sněžníkpass

Webové rozhraní

Zahrnuje funkcionality několika úrovní, dostupné na základě oprávnění daného uživatele:

  • Správa obcí i ubytovacích zařízení
  • Zobrazení reportů ubytování pro vybrané časové období
  • Zaslání výzvy k platbě ubytovacích poplatků vybranému ubytovateli
  • Zobrazení přehledu provedených kontrol a uplatnění slevových karet
  • Registrace pobytu ubytovatelem
  • Veřejně dostupná samoregistrace pobytu pro hosty ubytovacích zařízení